Similes

Two views:

 

Felon Evans's photo.

10 Responses to “Similes”