$360k to Ted Cruz, $176k to Marco Rubio

Via:

4 Responses to “$360k to Ted Cruz, $176k to Marco Rubio”